Inicjatywy Wolontariackie – Nabór wniosków!

Ogłaszamy trzecią edycję minigrantów wolontariackich! Dlatego, jeśli masz pomysł na inicjatywę na rzecz lokalnej społeczności i potrzebujesz na to środków, zgłoś się do naszego konkursu i razem z nami zrealizuj swój minigrant!

Minigranty na inicjatywy wolontariackie to:

– propozycja rozwoju dla wolontariuszy i wolontariuszek, którzy poszukują możliwości zrealizowania własnych pomysłów na działania wolontariackie i które chcą rozwijać kompetencje społeczne,

– przestrzeń inspirowania i inkubowania nowych i projektów inicjatyw wolontariackich,

– wsparcie dla wolontariuszy, liderów i animatorów wolontariatu, na który składają się 3 komponenty:

  • o wsparcie finansowe (możesz pozyskać do 1500 zł na realizację swojego pomysłu),
  • o wsparcie merytoryczne (zapewnimy Wam materiały ułatwiające realizację projektu oraz będziemy wspierać Was jako mentorzy),
  • o wsparcie promocyjne (będziemy dzielić się Waszymi inicjatywami na naszych mediach społecznościowych).

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich, a także możliwość zdobycia środków na ważne i potrzebne działania.

Dla kogo?

O minigranty może ubiegać się grupa inicjatywna wolontariuszy złożona z co najmniej 2 osób, w tym lidera, projektu odpowiedzialnego za jego realizację, który w dniu złożenia wniosku jest osobą pełnoletnią oraz posiada aktywny profil wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (zwanym dalej SOW), przez co rozumie się posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Harmonogram:

20.05.2024 r. – ogłoszenie konkursu

07.06.2024 r. – ostateczny termin składania wniosków

10.06.2024 r. – zebranie Kapituły Konkursu

12.06.2024 r. – publikacja wyników Konkursu

31.12.2024 r. – ostateczny termin realizacji inicjatywy i złożenia sprawozdania.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin konkursu

2. Wniosek konkursowy – Word

3. Wniosek konkursowy – pdf

4. Karta oceny formalnej

5. Karta oceny merytorycznej

6. Deklaracje lidera – Word

7. Wzór sprawozdania z przeprowadzonego projektu – Word

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.