Badanie Społeczne-Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Mikołów na lata 2025-2030

Firma Oficyna Profilaktyczna na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie realizuje badanie społeczne na rzecz opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Mikołów na lata 2025-2030.

W związku z tym serdecznie zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy o wypełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnego dokumentu dla Gminy. Wypełnienie ankiety pozwoli Państwu wziąć czynny udział w kreowaniu lokalnej polityki społecznej w Gminie Mikołów.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety: