23 Październik 2023

II Śląska Konferencja Senioralna!

W dniu 20 października 2023 r. odbyła się II Śląska Konferencja Senioralna w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych poświęcona tematowi zdrowia psychicznego seniorów.

Jakie tematy poruszono?

Konferencja zgromadziła ok. 300 uczestników, w tym przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych i opiekuńczych, a także liderów i aktywistów senioralnych z całego regionu śląskiego.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia psychicznego seniorów, które często jest pomijane lub bagatelizowane w polityce zdrowotnej i społecznej. Prelegenci podkreślali, jak ważne jest zapewnienie seniorom dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, psychologicznych i rehabilitacyjnych, które będą uwzględniać ich indywidualne potrzeby i preferencje. Podnosili również kwestię zapobiegania i zwalczania problemów takich jak depresja, samotność czy izolacja.

Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wspierania aktywności i integracji seniorów w życiu społecznym.

Wspólnie twórzmy lepszą przyszłość dla osób starszych w Województwie Śląskim!

Organizatorem był Powiat Mikołowski, Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego oraz Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności w Mikołowie.

W trakcie trwania sympozjum działały również stoiska NFZ, ZUS, Policji oraz innych podmiotów i firm działających na rzecz seniorów.

Szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym agendy i prelegentów znajdziecie na stronie

sks.mikolowski.pl