04 Styczeń 2024

#jestemWOLO – program rozwoju wolontariatu w mikołowskim Centrum Aktywności

Związek Stowarzyszeń „Centrum Aktywności” realizuje obecnie projekt pt.: „#jestemWOLO – program rozwoju wolontariatu w mikołowskim Centrum Aktywności”

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – ścieżka WOW w NGO edycja 2023.

Całkowita wartość projektu:

346 875,00 zł

Kwota dofinansowania:

340 125,00 zł

Głównym celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców powiatu mikołowskiego w systematyczny i długoterminowy wolontariat, poprzez wdrożenie w Centrum Aktywności w okresie od 1.09.2023 do 31.08.2026 roku kompleksowego systemu zarządzania wolontariuszami. Zadanie opierać się będzie o działania:

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie liczby wolontariuszy systematycznie i długoterminowo angażujących się w działania prowadzone przez CA;

2) upowszechnienie idei angażowania się w wolontariat;

3) rozwój oferty wolontariatu w CA, charakteryzującego się wysoką jakością;

4) wzrost skuteczności działań CA związanych z pozyskiwaniem wolontariuszy i współpracą z nimi.

Zadanie opierać się będzie o działania:

1) utworzenie stanowiska koordynatora wolontariatu;

2) opracowanie i wdrożenie planu rozwoju wolontariatu w Centrum Aktywności;

3) program autorskich miniprojektów realizowanych przez wolontariuszy;

4) zapewnienie ze strony CA oraz Korpusu Solidarności wsparcia merytorycznego dla koordynatora wolontariatu;

5) działania promujące ideę wolontariatu.