01 Sierpień 2023

„Aktywny senior wsparciem dla społeczności”

W okresie od 01.08.2023r. do 30.09.2023r. Centrum aktywności Społecznej realizować będzie projekt „Aktywny senior wsparciem dla społeczności”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja seniorów zamieszkujących województwo śląskie ze szczególnym uwzględnieniem seniorów z terenu powiatu mikołowskiego, poprzez umożliwienie im udziału w wydarzeniach organizowanych podczas Targów Silver Silesia w dniach 19-20 września 2023 roku oraz Dniach Seniora w dniach 27-29 września 2023 roku.

Podczas wrześniowych Dni Seniora zorganizowane zostaną 3 dniowe wydarzenie skierowane do mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku emerytalnym. Wydarzenie planowane jest w dniach 27-29 września i organizowane będzie we współpracy z Urzędem Miasta Mikołów, Miejskim Domem Kultury w Mikołowie oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mikołowie. Dni Seniora obejmować będą takie wydarzenia, jak:

Senioralny Festiwal Podróżniczy „Srebrna Droga” organizowany w dniu 27.09.2023 roku, podczas którego seniorzy- aktywni podróżnicy będą opowiadać o swoich podróżach, radach dotyczących organizacji wypraw oraz kwestiach technicznych istotnych przy podróżach. Spotkanie ma również na celu przełamanie stereotypów dotyczących ograniczeń osób starszych w zakresie spełniania marzeń podróżniczych.

    Seniorada organizowana w dniu 28.09.2023 roku – olimpiada sportowa dla seniorów. W zawodach sportowych udział weźmie 8-10 drużyn, składających się z 5-10 seniorów każda. Seniorzy rywalizować będą w 6 konkurencjach sportowych. Dla wszystkich drużyn przewidziane będą puchary, a dla członków drużyn – medale. Seniorada ma na celu promowanie aktywności sportowej osób w wieku emerytalnym, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz spędzania wolnego czasu w grupie przyjaciół, czerpiąc radość z aktywności.

    Finał Dni Seniora organizowany w dniu 29.09.2023 roku w MDK Mikołów, podczas którego prezentowany będzie przegląd twórczości grup senioralnych z powiatu mikołowskiego oraz rozstrzygnięcie konkursu na Najaktywniejszego Seniora Mikołowa. Konkurs ten organizowany będzie przez Radę Seniorów w Mikołowie, która chce nagrodzić seniora/kę, który/a bezinteresownie działa na rzecz rozwoju społeczności senioralnej miasta.

    Działaniami w ramach zadania planujemy objąć około 200 osób w wieku emerytalnym.

    Planowane działania wpisują się w obszar aktywizacji i integracji seniorów oraz wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego. Organizacja wydarzeń skierowanych do środowisk senioralnych przy ich aktywnym udziale wpływa pozytywnie na możliwość spotkania się, sieciowania, wymiany doświadczeń i budowania relacji pomiędzy lokalnymi grupami formalnymi i nieformalnymi skupiającymi osoby w wieku emerytalnym.

    Działania realizowane będą na terenie Miasta Tychy oraz Gminy Mikołów. Odbiorcy zadania pochodzić będą z gmin powiatu mikołowskiego- Mikołowa, Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza oraz Ornontowic.