Kim jesteśmy ?

Zostaliśmy powołani, by wspierać rozwój społeczny i gospodarczy naszego miasta – Mikołowa- i całego powiatu mikołowskiego.

Co to znaczy w praktyce?

Pomagamy działać mieszkańcom – niezależnie od tego, czy chcą rozwijać swój biznes, stawiać na własny rozwój czy skupiać się na działalności społecznej. Czy planują podbić świat, czy zrobić coś, lecz do końca nie wiedząc, co.

Czasem wystarczy mała iskra, by zrobić coś fajnego, lecz droga od pomysłu do realizacji wydaje się pokrętna i zawiła. Jesteśmy po to, by pokazać Wam, że warto podjąć się tego wyzwania i myśli przekuć w czyny.

Jesteśmy organizacją pozarządową

Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności został założony przez trzy mikołowskie organizacje pozarządowe – Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Stowarzyszenie Krawczyka XXI. Jesteśmy stowarzyszeniem, które realizuje projekty i programy społeczne i w swoich działaniach współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, biznesem i jego otoczeniem, a także z organami administracji państwowej i samorządowej.

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym

Posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego, co oznacza, że w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na pierwszy plan wysuwają się nie zyski i ich maksymalizacja, lecz cele społeczne. Prowadzimy działalność gospodarczą w klasycznym tego słowa ujęciu, jednak nasze zyski przeznaczać będziemy na realizację naszej działalności statutowej prowadzonej na rzecz społeczności lokalnej oraz na działania reintegracji społecznej i zawodowej naszych pracowników i pracowniczek. Zatrudniamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które realnie partycypują w zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem społecznym.