Poznaj nasz zespół

Agnieszka Ganiek

Prezes Zarządu

Prezeska Zarządu – ukończyła studia doktorskie na UE w Katowicach, Absolwentka Akademii Liderów Społeczności Lokalnych. Trener programu rozwojowego „Lider +”. Od 2015 r. związana z UM w Mikołowie, gdzie jest Kierownikiem Biura Organizacji Pozarządowych, wdraża standardy współpracy JST-NGO, Członkini Rady Sołeckiej w Palowicach, Współprzewodniczące Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Od 2018 r. jest Fundatorką i prezeską Fundacji GaSzo, która ma doświadczenie w realizacji projektów z NOWEFIO i PROO 1a. Od 2019 r. posiada certyfikat trenerki na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu, koordynacji i rozliczaniu dotacji z JST, OAP, UE i in. Jest współautorką Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Obecnie swoją działalność społeczną skupia na prowadzeniu szkoleń dla kadry zarządczej w organizacjach pozarządowych i samorządach. Tutorka. Czas wolny spędza na wyprawach górskich oraz pielęgnując swój permakulturowy ogród i pasiekę.

Piotr Bańczyk

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu – psycholog, Coach, Trener, Terapeuta, Przewodnik górski – Ukończył studia magisterskie z psychologii (SWPS), dziennikarstwa i teologii oraz trzy lata studiów prawniczych (UKSW), a także studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej (UJ w Krakowie), ekonomii społecznej (UE w Krakowie) i doradztwa zawodowego (WSNS w Lublinie) oraz szkolenie specjalistyczne z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest współzałożycielem i prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Pełnił kluczowe funkcje biznesie, w administracji publicznej i w organizacjach pozarządowych. Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy europejskich w regionie (KM RPO WSL 2014-2020) oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego (członek WRRP). Aktywnie prowadzi działania jako trener, coach, mentor, doradca i nauczyciel akademicki. Jako psycholog specjalizuje się w psychologii rozwoju osobistego oraz psychologii biznesu. W tych obszarach prowadzi także badania naukowe. Wspiera procesy budowania i rozwoju zespołów pracowniczych.

Sabina Grzywok

Wiceprezeska Zarządu -socjolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych marketingu wyborczego UŚ oraz public relations na UE w Katowicach. Od 2015 r. związana zawodowo z Mikołowem – doradca burmistrza, główny specjalista ds. polityki senioralnej UM Mikołów oraz specjalista ds. polityki senioralnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Zajmuje się koordynacją i realizacją polityki senioralnej zarówno na terenie gminy Mikołów jak i całego powiatu mikołowskiego. Współpracuje z wieloma organizacjami zrzeszającymi seniorów, animator aktywności senioralnych. Pomysłodawca oraz organizator wydarzeń i akcji profilaktycznych skierowanych do osób w wieku emerytalnym. (m.in. Mikołowskie Dni Seniora, akcja FitSenior, SeniorMania, Powiatowy Festiwal Aktywności Senioralnej, Porozmawiajmy przy kawie o nas-seniorach). Opiekun Rady Seniorów w Mikołowie oraz Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej (konsultant w Punkcie Konsultacyjnym ds. przemocy i uzależnień w Czerwionce-Leszczynach, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz 15 letnie doświadczenie we współpracy z parlamentarzystami (asystent Senatora RP prof. Bernarda Drzęźli, dyrektor biura Senatora RP prof. Antoniego Motyczki, dyrektor biura Senatora RP, Wiceministra Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło). Członek Rady Sołeckiej w Chudowie. Miłośniczka przyrody, historii i Śląska.

Maria Kamyk

Dyrektorka ds. operacyjnych w Związku Stowarzyszeń „Centrum Aktywności”, odpowiedzialna za organizację pracy całego zespołu Centrum Aktywności. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia ze specjalnością polityka społeczno- gospodarcza oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. Posiada 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych – środków rządowych, samorządowych, unijnych, a także projektów realizowanych w ramach prowadzonych działań CSR dużych firm. Oprócz koordynacji projektów przez ponad 5 lat zajmowała się animowaniem lokalnych społeczności w ramach Regionalnego Ośrodka Ekonomii Społecznej, w tym wspierała organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne w ich działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Obecnie jako ekspert w zakresie wnioskowania o dotacje ze środków publicznych oraz realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z zewnątrz stale współpracuje w tym zakresie z Fundacją TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju oraz Fundacją Campus Bemke. Absolwentka programu dla menadżerów NGO – PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich. Przez trzy lata zasiadała w Zarządzie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju kolejno jako członek Zarządu, zarządzając zespołem około 30 pracowników. Tworzyła i rozwijała działający w ramach stowarzyszenia Ośrodek Działaj Lokalnie realizujący w lokalnych społecznościach ogólnopolski program minigrantów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropi i w Polsce. Wolne chwile spędza na szydełkowaniu maskotek- amigurumi, zaczytywaniu się w reportażach wydawnictwa Czarnego oraz oglądaniu dobrego kina. Uwielbia żeglarstwo, jazdę na rolkach, łyżwach i rowerze.

Sonia Idzik-Carney

Z wykształcenia ekonomistka obecnie związana z organizacjami pozarządowymi. Wcześniejsze doświadczenia zdobywała w I i II sektorze. Mikołowianka, która najlepiej czuje się w lokalnej społeczności. Na co dzień można ją spotkać w punkcie przy Rynku 2.

Karolina Markiel

Od kilku lat związana z organizacją pozarządową, w której odpowiada za sprawy kadrowe. Wielka miłośniczka psów. Czas po pracy najchętniej spędza na spacerach ze swoim psem Tofikiem. Na co dzień można ją spotkać w punkcie informacji przy Rynku 2.

Izabela Niedobecka

W Punkcie Informacji o Mieście uśmiechem przywita Was Iza Niedobecka. Po ukończeniu Politechniki Śląskiej w Gliwicach swoje życie zawodowe związała z organizacją pozarządową. Kiedy tylko ma wolną chwilę planuje trasę, zakłada plecak, wskakuje w wygodne buty i wyrusza na górską wędrówkę. Podobno piecze najlepsze brownie w powiecie mikołowskim.

Joanna Zajusz

Z wykształcenia psycholog i doradca zawodowy. Przez lata związana zawodowo z organizacją zajmującą się koordynacją wolontariatu m.in. podczas wydarzeń sportowych i projektów społecznych. Od kiedy pamięta, zaangażowana jest w działania wolontariackie i na rzecz swojej lokalnej społeczności. Na co dzień można ją spotkać w punkcie informacji przy Rynku 2.

Paweł Tomala

Student kierunku „Psychologia w biznesie” na WSB Merito w Chorzowie. Od 5 lat udziela się w działaniach wolonatariackich. Związany z harcerstwem na terenie Mikołowa, pełni służbę jako instruktor harcerski, jest drużynowym 7 Harcerskiej Drużyny Spadochronowej oraz działa w ogólnopolskim klubie spadochronowym, jest odpowiedzialny na organizację kursów spadochronowych dla harcerzy. Uprawia regularnie sport i uwielbia spędzać czas w lesie, praktykując swoje umiejętności survivalowe. Na co dzień można czytać redagowane przez niego posty na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych

Jan Sojka

Koordynator wolontariatu w Związku Stowarzyszeń „Centrum Aktywności”, Ślązak, społecznik, aktywista, tutor. Pasjonat języka śląskiego, a także szeroko pojętej muzyki. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją działalność rozpoczął w 2015 roku, kiedy to został Zastępcą Przewodniczącego Rady Uczniów w ówczesnym Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie. Następnie – w 2018 roku objął stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Podczas swojej kadencji zainicjował organizację Koncertu Charytatywnego Konopy, który obecnie odbywa się cyklicznie co roku. Oprócz tego w latach 2020-2021 pełnił funkcję Przewodniczącego I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, której jest również współtwórcą. W latach 2019-2021 wchodził w skład Zespołu Doradczego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Zdobyte doświadczenie w polityce młodzieżowej i działalności społecznej, zaowocowało powołaniem go w 2022 roku do Zespołu ds. Młodzieżowych Rad w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych, która pełni funkcję Krajowej Rady Młodzieży przy Europejskim Forum Młodzieży.

Beniamin Bożek

Student kognitywistyki na Uniwersytecie Śląskim, tutor, animator projektu „Młodzi w akcji!”. Obecnie zaangażowany również w projekty organizacji takich jak Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz TDJ Foundation. Dawniej angażujący się w samorządach szkolnych oraz licznych wolontariatach. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa w latach 2021-2022. Miłośnik natury, praktyk uważności, kuchni roślinnej oraz spontanicznych wypraw górskich i podróży. Wolne chwile poświęca medytowaniu, spędzaniu czasu z bliskimi, dobrym serialom i graniu w Minecrafta.