Dokumenty

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego

Regulamin Lokalnej Komisji Grantowej 2024

Przykładowy wzór wniosku dla organizacji pozarządowej

Przykładowy wzór wniosku dla grupy nieformalnej przy organizacji lub instytucji

Karta oceny formalnej i merytorycznej


Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce