Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2024”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz instytucje z terenu powiatu mikołowskiego do składania wniosków w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2024.

Zakres tematyki projektów


W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2024 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawy jakości życia w powiecie.

Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

🔶 zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;

🔶 wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;

🔶 mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;

🔶 przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

🔶 będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

🔶 będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;Harmonogram konkursu

Zasięg programu


W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

-mają siedzibę w gminach:  Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry, Ornontowice

-planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Kluczowe informacje


Termin składania Wniosków ustala się w terminie: od 22.04.2024 r. do 15.06.2024 r.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 16 000,00 zł.

Kwota dotacji: maksymalnie 3 000,00 zł
Okres realizacji projektów: minimum 2 a maksymalnie 4 miesiące w okresie między 1 lipca 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.Regulamin programu

Kontakt

Koordynator Programu

Daria Budzyk

Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności,

Rynek 2, 43-190 Mikołów

E-mail: biuro@centrumaktywnosci.eu,

Tel: 608 201 638

Animator Programu

Paweł Tomala

Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności

Rynek 2, 43-190 Mikołów

E-mail: pawel.tomala@centrumaktywnosci.eu

Tel: 690 883 218

Potrzebne dokumenty

Zapraszamy do naszej zakładki z dokumentami programu. Link poniżej:

Dokumenty – Centrum Aktywności – Centrum Aktywności (centrumaktywnosci.eu)


Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce