13 Czerwiec 2024

Zwycięskie inicjatywy „Młodych w akcji!”

11 czerwca miał miejsce jeden z najważniejszych momentów w tegorocznej edycji projektu “Młodzi w akcji!”. W tym dniu odbył się wybór czterech inicjatyw uczestników i uczestniczek projektu, które zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach.

Wszystkie grupy inicjatywne przygotowały prezentacje, w których zawarte zostały szczegółowe informacje, jakie są niezbędne do realizacji zaplanowanych działań. Prezentacje obejmowały m.in.: diagnozę, określenie grupy docelowej, szczegółowe przedstawienie działań wraz z harmonogramem, planowane rezultaty oraz kosztorys. Przygotowane prezentacje, były oceniane przez komisję, w której zasiedli członkini i członek zarządu Centrum Aktywności, animator zeszłorocznej edycji projektu oraz obecny animator. Ich zadaniem było nie tylko ocenienie merytorycznej wartości prezentacji, ale również ocena realności i wykonalności przedstawionych działań.

Proces wyboru zwycięskich inicjatyw był bardzo trudny, jednakże po szczegółowej analizie wyłoniono spośród 5 projektów 4 pomysły, które otrzymają dofinansowanie i zostaną zrealizowane . W tegorocznej edycji projektu “Młodzi w akcji!” uczestnicy i uczestniczki projektu zrealizują:

  • “Siatkarski turniej dla mikołowskiej młodzieży”
  • kino plenerowe “Plenerowe Kadry”,
  • “Śniadanie pod CHMURKAMI”,
  • miejską grę terenową – “Last Chance”.

Wybór czterech inicjatyw to dopiero początek drogi Młodych. Przed wybranymi grupami teraz kolejne wyzwania związane z wdrożeniem zaplanowanych działań. Serdecznie gratulujemy oraz trzymamy kciuki za realizację zamierzonych celów!

Projekt „Młodzi w akcji!” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Młodzieżowego. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.