01 Grudzień 2023

Konferencja na temat „Współpracy Międzysektorowej”

12.12.2023r. ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ

Jakie tematy poruszą nasi prelegenci?

Będzie to wyjątkowe wydarzenie poświęcone tematom:
☑współpraca NGO z jednostkami samorządu terytorialnego,
☑perspektywy współpracy sektora NGO z biznesem,
☑deinstytucjonalizacja usług społecznych jako szansa i wyzwanie dla rozwoju ekonomii społecznej.

Dla kogo skierowana jest konferencja?

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania współpracy wewnątrz- i międzysektorowej, sieciowania, wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania i funkcjonowania PS/PES, możliwości rozwoju na rynku.

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie, we współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju w ramach ROWES.

Jak można zgłosić swój udział?

Obowiązują zapisy do 4 grudnia br.
🔶 mailowo na adres: biuro@csr.biz.pl
🔶telefonicznie: 795 264 731