„Z nami uwolnisz społeczną energię” czyli podsumowanie spotkań informacyjnych w ramach programu Działaj Lokalnie!

W okresie od połowy maja do początku czerwca nasz zespół od programu Działaj Lokalnie zorganizował aż pięć spotkań informacyjnych w każdej gminie naszego powiatu. Celem tych spotkań było zapoznanie potencjalnych grantobiorców z zasadami udziału w programie, jego założeniami oraz procesem pisania wniosków.

Łącznie, w spotkaniach uczestniczyło 23 liderów lokalnej społeczności, przedstawicieli instytucji oraz grup nieformalnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywne uczestnictwo.

Chcielibyśmy też serdecznie podziękować instytucjom i organizacjom, u których mogliśmy zrealizować nasze spotkania. Oto i one:

Gmina Ornontowice – „ARTeria” Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach 

Gmina Orzesze – Orzeskie Centrum Możliwości w Orzeszu

Gmina Łaziska Górne – Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych

Gmina Wyry- Dom Kultury w Gostyni

Gmina Mikołów- Centrum Aktywności Społecznej

Informujemy, że w dniu 15 czerwca upłynął termin składania wniosków do naszego programu. Z przyjemnością ogłaszamy, że otrzymaliśmy 4 złożone wnioski. W najbliższych dniach zostanie zwołana Lokalna Komisja Grantowa, która dokona oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków.

Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2024 zostaną ogłoszone w pierwszej połowie lipca.