Aktualności

05 Maj 2023

Grupa AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą ludzi, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej
14 Październik 2022

Śląski Ogród Botaniczny

Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej
14 Październik 2022

Stowarzyszenie Uśmiech

Główny cel działalności organizacji: Początek działalności sięga roku 1990 r. Jego celem jest pomoc społeczna, edukacyjna, oświatowa, charytatywna, szerzenie nauki chrześcijańskiej, pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych związanych z ubóstwem, niezaradnością, skutkami uzależnień…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej
14 Październik 2022

Stowarzyszenie Siloe

Główny cel działalności organizacji pomoc w rozwiązywaniu problemów obecnie stojących przed polska rodziną – w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, wychowania dzieci, – potrzeb duchowych rodziny, alkoholizmu i narkomanii,…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej
14 Październik 2022

Polskiego Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

Głównym celem organizacji jest rozpowszechnianie turystyki poznawczej krajowej i krajów ościennych wśród dorosłych i młodzieży naszego powiatu. Naszą specjalnością jest organizacja wycieczek krajoznawczych pozwalających na poznanie najpiękniejszych zakątków naszego krajui…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej
14 Październik 2022

O’Rety Team

Misia organizacji :O’Rety! Kochamy rowery, dlatego naszą misją jest wykorzystanie roweru jako pretekstu do działalności wszelakiej. Wychodzimy z założenia, że rower to nie tylko sposób na przemieszczanie się, ale filozofia…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej
14 Październik 2022

Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz utrzymania i rozwoju tradycji oraz kształcenia umiejętności wspólnego muzykowania, w szczególności w zakresie śpiewu. Głównym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest tworzenie bazy finansowej i organizacyjnej dla Mokierskiego…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej
14 Październik 2022

Mikołowski Klub Krótkofalowców

Główny cel działalności:Popularyzacja, rozwój i ochrona amatorskiej służby radiokomunikacyjnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem. Misja organizacji:– utrzymywanie przyjacielskich stosunków z organizacjami międzynarodowymi zrzeszonych w międzynarodowych organizacjach krótkofalarskich, nawiązywanie kontaktów…

Baza organizacji NGO
Czytaj dalej