17 Maj 2023

VI Forum Samorządów Uczniowskich

We wtorek 16 maja w Mikołowie obyło się VI Forum Samorządów Uczniowskich.

To była doskonała okazja dla przedstawicieli szkół, którzy chcieli zdobyć podstawowe umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia warsztatów i promowania idei Ambasadorów Pokoju.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom Ulicy, która przedstawiła i omówiła z nami wiele problemów dotyczących świata.

Po dzisiejszych zajęciach nasi uczestnicy są gotowi prowadzić samodzielne warsztaty w swoich środowiskach.