Aktualności

01 Marzec 2024

Spotkanie z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych

28 lutego odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych, w której władze miasta Burmistrz Stanisław Piechula oraz Zastępca Burmistrza Mateusz Handel razem z Biurem Organizacji Pozarządowych podziękowali organizacjom…

NGO
Czytaj dalej
27 Luty 2024

Dzień Organizacji Pozarządowych

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień NGO! Już od 10 lat corocznie w dniu 27 lutego w 89 krajach, na 6 kontynentach jest obchodzony Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych! Z tej okazji chcielibyśmy…

NGO
Czytaj dalej
07 Grudzień 2023

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2024 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Mikołowa” – rozstrzygnięcie

Cel zadaniaPoprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność i wzbogacające życie kulturalne w gminie oraz działania z zakresu edukacji kulturowej Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 80 000,00 zł. Oferty…

NGO
Czytaj dalej
06 Grudzień 2023

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2024 roku w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2024 – rozstrzygnięcie

Cel zadania Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie  opiekuńczej.Zadanie przewidziane do dofinansowania:Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15…

NGO
Czytaj dalej
06 Grudzień 2023

Gala Wolontariatu 2023

5 grudnia był na nas wyjątkowym dniem, ponieważ obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został zwieńczony wieczorną galą w MDK w Mikołowie. Tytułem Wolontariusza Roku oraz Cichego Anioła wyróżnionych zostało 32…

NGO
Czytaj dalej