14 Luty 2024

Pierwsze w tym roku posiedzenie Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego i rad senioralnych z naszego powiatu!

Dzisiaj odbyło się pierwsze w tym roku połączone posiedzenie Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego i rad senioralnych z naszego powiatu. W spotkaniu udział wzięły rady z Mikołowa, Ornontowic, Wyr oraz grupa inicjatywna seniorów z Orzesza.😃🙋

Spotkanie miało na celu integrację środowisk senioralnych, wymianę doświadczeń i pomysłów na kolejne inicjatywy dla „wcześniej urodzonych” oraz omówienie zaplanowanych na ten rok wspólnych przedsięwzięć, jakim jest m.in. zaplanowany na maj Powiatowy Festiwal Aktywności Senioralnej .🧓👨‍

W posiedzeniu uczestniczyli także starosta mikołowski, członkowie zarządu oraz wszyscy włodarze miast i gmin naszego powiatu. 😀

Dziękujemy za tak liczną frekwencję!😃🌳

———————-

Projekt „Lider w akcji!” współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWEFIO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego