06 Wrzesień 2023

Diamenty Powiatu Mikołowskiego

💎 Diamenty Powiatu Mikołowskiego

🔶 Po raz pierwszy podmioty gospodarcze działające na terenie naszego powiatu mogą zawalczyć o tytuł: Najlepszy Przedsiębiorca „Diament Powiatu Mikołowskiego” .

🔶 Wyboru dokona kapituła w składzie: Mirosław Duży, Starosta Powiatu Mikołowskiego; Grażyna Nazar, członkini Zarządu Powiatu Mikołowskiego; Barbara Pepke, Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego; Łukasz Ryguła, Sekretarz Powiatu Mikołowskiego; Piotr Bańczyk, specjalista ds. przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Mikołowie; Teresa Miguła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie; prof. dr. hab. dr. h.c. Wojciech Czakon – kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Komisja powołana przez pana Mirosława Dużego – Starostę Powiatu Mikołowskiego przyzna nagrody w kategoriach:
💎🤯Innowator Roku
💎👩‍🦰Bizneswoman Roku
💎🧔‍♂️Biznesman Roku
💎👨‍👩‍👧‍👦Biznes Rodzinny Roku

Decyzją Kapituły Konkursu może zostać przyznana Nagroda Specjalna „Diament Starosty Mikołowskiego” dla przedsiębiorstwa działającego na terenie powiatu mikołowskiego, które ma szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu.

🔶 Do 12 września mieszkańcy naszego powiatu mogą zgłaszać firmy, które ich zdaniem zasługują na takie wyróżnienia. Kandydatury można zgłaszać na adres mailowy: kancelaria@mikolowski.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie
www.mikolowski.pl