13 Marzec 2024

Konferencja „Finanse dla rozwoju” 2024. Cała wiedza o dofinansowaniach w jednym miejscu! Business In Silesia #11

Za nami konferencja dla przedsiębiorców „Finanse dla rozwoju”, w której ponad 70 przedsiębiorców poznawało możliwości ubiegania się o środki finansowe na rozwój prowadzonych działań 📈🤝


Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy przez: Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk oraz Miasto Mikołów – ogród życia i Powiat Mikołowski.


Uczestnicy spotkania mogli poznać możliwości finansowania ich działalności, dowiedzieć się o warunkach ubiegania się o środki z funduszy europejskich i zdobyć informacje jakie jest planowane wsparcie dla przedsiębiorców👋🌎


Patronat honorowy nad konferencją objęli:
🔶 Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego – Śląskie. Pozytywna energia
🔶 Pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – GZM. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
🔶 Pan Mirosław Duży – Starosta Mikołowski
🔶 Pan Stanisław Piechula – Burmistrz Mikołowa – Mikołów – ogród życia, Burmistrz Stanisław Piechula


Dziękujemy wszystkim prelegentom i partnerom wydarzenia, dzięki którym konferencja była tradycyjnie pozwoliła zdobyć uczestnikom syntetyczną wiedzę o możliwościach wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez:


🔶 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Śląskie. Pozytywna energia
🔶 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
🔶 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
🔶 Fundusze Europejskie dla Śląskiego
🔶 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Śląskie – Rynek Pracy
🔶 Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
🔶 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
🔶 Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
🔶 Fundusze dla Biznesu
🔶 Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH
🔶 BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego


Dodatkowo debata kończąca konferencję, w której wzięli udział przedstawicieli firm consultingowych zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowań i rozliczaniem projektów:
🔶 Horyzont Projekt
🔶 GRANTS.CAPITAL
🔶 Smartventure

Harmonogram konferencji -Finanse dla Rozwoju  

Mikołów, 4 kwietnia 2024 roku Biznes in Silesia #10 

Piotr Bańczyk – Wiceprezes Zarządu Centrum Aktywności w Mikołowie 

Marcin Materna – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ŚLĄSK 

Władze samorządowe:  Stanisław Piechula – Burmistrz Miasta Mikołów, Mateusz Handel- Zastępca Burmistrza Mikołowa, Mirosław Duży – Starosta Powiatu Mikołowskiego 

Prowadzenie: Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Prowadzenie: dr hab. Rafał Żelazny, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Prowadzenie: Aleksandra Samira-Gajny, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Prowadzenie: Janusz Guzek, Ekspert w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach ARP 

10.35-10.55 PRZERWA 

Prowadzenie: Łukasz Tofilski, Kierownik Referatu Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich

Prowadzenie: Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 

Prowadzenie: Teresa Miguła, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie 

Prowadzenie: Mateusz Eichner, Prezes Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie

12.15-12.45 PRZERWA LUNCHOWA

Prowadzenie: Grażyna Czerwińska, Ekspert, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Prowadzenie: Wojciech Czechowski p.o. Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Prowadzenie: Jakub Staroń – Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 

Prowadzenie: Krzysztof Kowalski, Specjalista ds. Projektów Rozwojowych Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego

14.05-14.25 PRZERWA 

Tomasz Więcek, Bernard Wróblewski, Michał Bartczak