08 Grudzień 2023

Konferencja- Forum Współpracy Międzysektorowej

12.12.2023r. ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ

Jakie tematy będą poruszone?

Będzie to wyjątkowe wydarzenie poświęcone tematom:

  • współpraca NGO z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • perspektywy współpracy sektora NGO z biznesem,
  • deinstytucjonalizacja usług społecznych jako szansa i wyzwanie dla rozwoju ekonomii społecznej.

Dla kogo?

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie we współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju w ramach Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Wydarzenie będzie okazją do nawiązania współpracy wewnątrz- i międzysektorowej, sieciowania, wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania i funkcjonowania PS/PES, możliwości rozwoju na rynku.