14 Listopad 2023

Pierwsza Liga Biznesu, drugie spotkanie z cyklu spotkań przedsiębiorców

Cykl szkoleń i spotkań jest organizowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i BANK MBS Mikołowski Bank Spółdzielczy we współpracy z Biznes w Mikołowie i w powiecie mikołowskim w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie

Temat szkolenia: „Jak prowadzić biznes (Mikro, MSP) z sukcesem w zmiennym otoczeniu”

Prowadzący: Waldemar Rogowski

Praktyka biznesowa.

Jako główny analityk Grupy BIK obserwuje trendy dotyczące zadłużenia kredytowego i pozakredytowego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie ryzyka kredytowego, AI, BI, BIG DATA, Data
Analytics, wyceny wartości projektów oraz firm Często komentuje aktualną rzeczywistość gospodarczą
dla mediów ogólnopolskich i lokalnych. W przeszłości Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów
Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych w tym Banku PKO BP.


Praca naukowa.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, zarządzaniu ryzykiem, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, ESG i zrównoważonych finansach. Na SGH pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest też kierownikiem Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych.


Praca dydaktyczna.

Wielokrotnie nagradzany m.in. dwa razy Inspiracja Roku Studentów Studiów Magisterskich i Licencjackich SGH, Nagrody dla najlepszych Wykładowców na studiach MBA, m.in. MBA SGH oraz MBA WUM SGH i MBA for Startups.


Działalność na rzecz organizacji międzynarodowych.

Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego.

Szczegóły spotkania

Spotkanie odbędzie się 22 listopada w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie, Rynek 2, w sali Ratuszowej, o godz. 13:00 i poprowadzi je Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

🤝 Podczas wydarzenia zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, która pomoże efektywniej prowadzić Wasze przedsiębiorstwa. Nie zabraknie też okazji do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.