15 Grudzień 2023

Podsumowanie Konferencji: Forum Współpracy międzysektorowej

Za nami Forum Współpracy Międzysektorowej!

W środę, 12 grudnia 2023 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie odbyło się Forum Współpracy Międzysektorowej. Wydarzenie zgromadziło 70 osób – przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i środowisk biznesowych, którzy rozmawiali o różnych formach współpracy pomiędzy podmiotami.

Forum zorganizowane zostało przez Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie we współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju i FRES Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Gości wydarzenia przywitali: Mirosław Duży – Starosta Powiatu Mikołowskiego, Jakub Jarząbek -Sekretarz Miasta Mikołowa oraz Piotr Bańczyk – Wiceprezes Centrum Aktywności

Pierwszą część spotkania stanowiło wystąpienie przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Mateusz Eichner i Aleksandra Rybka z CSR przedstawili efekty prowadzonych od 8 lat działań związanych z tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i wspieraniem powstawania nowych miejsc pracy w organizacjach pozarządowych. W wyniku działań ROWES w latach 2015-2023 wsparcie uzyskało 197 organizacji pozarządowych, powstało 45 przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających z samych dotacji 223 osoby (poza dotacjami znacznie więcej), a ponad 40 podmiotów ekonomi społecznej otrzymało wsparcie pozwalające na rozwój oferty działań. Odbyły się też liczne szkolenia i konsultacje indywidualne.

Kwestiom współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, samorządami i biznesem poświęcone były panele dyskusyjne moderowane, w których zaproszeni eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami płynącymi ze współpracy oraz szansami i wyzwaniami stojącymi przed nimi w przyszłości.

Perspektywy współpracy przedsiębiorstw społecznych z samorządem

W temat relacji przedsiębiorstw społecznych z samorządami wprowadziła uczestników wydarzenia dr Anna Zasada-Chorab- dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która w debacie z udziałem gości: Mateusza Eichnera (Centrum Społecznego Rozwoju), i Marii Kamyk (Centrum Aktywności Społecznej) wskazała jak ważna jest współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządami w kontekście zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Perspektywy współpracy sektora ekonomii społecznej z biznesem

Perspektywy współpracy sektora ekonomii społecznej z biznesem przybliżyła uczestnikom Forum dr Martyna Wronka Pośpiech, która oprócz przedstawienia podstaw formalnych i danych statystycznych dotyczących tej współpracy wskazała również dobre praktyki w relacjach biznesu i organizacji pozarządowych. Gośćmi debaty w tym obszarze byli: dr Patryk Szczygieł (Game Changer by dr Patryk Szczygieł: szkolenia, coaching, mentoring, Hotel Tychy) , Małgorzata Skorupa oraz Andrzej Romańczuk-Fiodorowicz (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk ZPP).

Deinstytucjonalizacja usług społecznych jako szansa i wyzwanie dla rozwoju ekonomii społecznej

Postępująca deinstytucjonalizacja usług społecznych jest dziś jednym z kluczowych tematów w zakresie zmian funkcjonowania instytucji publicznych. O szansach i wyzwaniach płynących z tego procesu dla rozwoju ekonomii społecznej opowiedziała uczestnikom Forum prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), której gośćmi w debacie byli: dr Justyna Tulaja ( Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej) oraz Tomasz Ignalski (Herbateka). Forum Współpracy Międzysektorowej poza wartościową wymianą myśli i doświadczeń było także okazją do wielu cennych spotkań i rozmów kuluarowych, które pozwalały uczestnikom budować nowe relacje z podmiotami z różnych sektorów.


Dziękujemy wszystkim za obecność i aktywny udział w wydarzeniu!

———–

Wydarzenie organizowane było przez Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie we współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju i Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej FRES w ramach projektu Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.