05 Lipiec 2024

Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2024 w Mikołowie!

Przychodzimy do Was ze świetnymi wieściami! Znamy wyniki konkursu tegorocznej edycji Działaj Lokalnie w Mikołowie!

W tym roku dofinasowanie na projekt społeczny otrzymują:

  • Grupa nieformalna „Ł-ONE” pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych z projektem „Siła i zdrowie kobiet”, uzyskują dotację w wysokości 3000zł

Założenia projektu:
-Wrzesień 2024 – Spotkanie z policjantem mające na celu pozyskanie informacji o zagrożeniach dla kobiet w różnym wieku i wskazówkami jak ich unikać (przemoc domowa, przemoc psychiczna, oszustwa matrymonialne, wyłudzenia metodą na wnuczka) oraz przedstawicielem PUP w zakresie wsparcia instytucjonalnego w pozyskiwaniu funduszy na otwarcie własnej działalności gospodarczej bądź szukania pracy.; -Wrzesień 2024 – samoobrona kobiet, zajęcia praktyczne;
-Październik 2024 – zorganizowanie wydarzenia „Różowe Łaziska” związanego profilaktyką raka piersi oraz zagrożeniami związanymi ze zbyt późną diagnozą. Wydarzenie zachęcić ma i umożliwić bezpłatne badania dla kobiet i naukę samobadania piersi.
-Listopad 2024 – 2 spotkania: wykład psychologa na temat metod radzenia sobie ze stresem i jego skutkami, przeciwdziałanie depresji oraz warsztaty mające na celu budowanie pewności siebie i motywowanie do samorozwoju.

Ocena Komisji: 33/40

  • Grupa nieformalna „Razem dla Orzesza” pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu z projektem „Charytatywna lodówka”, uzyskuje dotację w wysokości 3000zł

Założenia projektu:

-Zminimalizowanie zjawiska głodu

Postawienie w centrum Orzesza lodówki otwartej dla osób potrzebujących, w której mieszkańcy będą mogli zostawić jedzenie dla osób potrzebujących

-Edukacja Młodych Ludzi w Szkole i w Domu
Etap I: Rozmowy na Godzinach Wychowawczych
Na początek, we wszystkich szkołach, podczas godzin wychowawczych, odbędą się rozmowy na temat charytatywnej lodówki oraz znaczenia niemarnowania jedzenia i wody. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego jest to istotne i jak mogą się do tego przyczynić.

Etap II: Dyskusje w Domach
Następnie dzieci będą zachęcane do poruszania tego tematu w swoich domach. Będą rozmawiać z dziadkami, którzy opowiedzą, jak kiedyś na półkach sklepów brakowało podstawowych produktów. Rozmowy te mają na celu uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do wielu dóbr, szczególnie ważne jest, abyśmy dbali o zasoby i je doceniali.

Etap III: Praca Plastyczna
W kolejnym kroku uczniowie zostaną podzieleni na grupy i będą musieli wykonać prace plastyczne na temat niemarnowania jedzenia i wody oraz charytatywnej lodówki. Tego typu aktywność nie tylko utrwali zdobyte informacje, ale także pobudzi kreatywność i umiejętność pracy w grupie.

Etap IV: Wystawa w Domu Kultury
W każdej ze szkół, w ramach wewnętrznego współzawodnictwa, zostaną wyłonione dwie najlepsze prace plastyczne. Wybrane prace będą prezentowane podczas wystawy w Domu Kultury, co umożliwi szerszej społeczności zapoznanie się z inicjatywą oraz wysiłkami uczniów.

Dzięki tym działaniom chcemy nie tylko edukować młodzież, ale także angażować całe rodziny i społeczności w działania na rzecz niemarnowania zasobów i wspierania potrzebujących.

Ocena Komisji: 35.33/40

  • Grupa nieformalna „Grupa łaziskich społeczników” pod patronatem Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych z projektem „Łaziskie wędrówki POD GÓRĘ „, uzyskuje dotację w wysokości 3000zł

Założenia projektu:

Projekt koncentruje się na edukacji i praktycznych ćwiczeniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i seniorów podczas pieszych wędrówek po pagórkowatym terenie Łazisk. Realizacja projektu obejmuje działania w dwóch głównych formach:

Warsztaty stacjonarne, które odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych i skierowane są do 1130 uczniów klas 4-8 oraz 100 aktywnych seniorów, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Będą one obejmowały prelekcje i spotkania z przedstawicielami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Górnych (OSP).

Plan:

Prelekcje edukacyjne: 

Specjaliści z GOPR przedstawią zasady bezpiecznego poruszania się po górach, omówią potencjalne zagrożenia i sposoby ich unikania, a także techniki radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Spotkania z OSP: Strażacy z OSP Łaziska Górne przeprowadzą pokaz pierwszej pomocy oraz udzielą praktycznych wskazówek dotyczących reagowania na wypadki w trudnym terenie.

Interaktywne sesje Q&A: Uczniowie i seniorzy będą mieli okazję zadawać pytania i dyskutować z ekspertami.

Warsztaty terenowe, które odbędą się na Wierzysku w formie pikniku edukacyjnego.

Plan:

Ćwiczenia praktyczne: Uczestnicy pod okiem specjalistów z GOPR i OSP będą ćwiczyć bezpieczne poruszanie się w terenie, rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji i podejmowanie właściwych działań.

Pokazy ratownicze: Praktyczne pokazy technik ratowniczych w górach, w tym ewakuacja poszkodowanych oraz użycie sprzętu ratunkowego.

Tworzenie prac artystycznych: Po części warsztatowej uczniowie i seniorzy zostaną poproszeni o stworzenie pracy artystycznej pod tytułem „Łaziskie wędrówki POD GÓRĘ”.

Uroczyste podsumowanie projektu oraz wystawę prac planujemy podczas XIII Łaziskiego Festiwalu POD GÓRĘ 16 listopada. Będzie to okazja do zaprezentowania efektów projektu szerszej publiczności oraz do wspólnego świętowania osiągniętych rezultatów.

Ocena Komisji: 35.5/40

  • Koło Gospodyń Wiejskich „Bujakowianki” z projektem „Mali Rzemieślnicy”, uzyskuje dotację w wysokości 2996 zł

Założenia projektu:

Najważniejszym efektem naszych działań będzie uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest integracja międzypokoleniowa. Wprowadzenie do naszej społeczności warsztatów rzemieślniczych w czasie których będziemy razem pracować, wymieniać poglądy i opinie pozwoli lepiej zintegrować społeczność. Idea polega na tym, by w nowoczesny sposób prezentować młodzieży tradycyjne elementy kultury, pokazując, że to może być naprawdę coś ciekawego, przy czym mogą dobrze spędzić czas. Poprzez organizacje warsztatów zwiększymy świadomość mieszkańców o ważności roli jaka odgrywają owady w naszym ekosystemie. W przyszłości planujemy stworzyć w naszym sołectwie małą stolarnię, gdzie dzieci wraz z opiekunami będą mogły wykonywać różnego rodzaju dekoracje z drewna.

Nasz projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część to warsztaty w czasie których będziemy budować 30 domków dla owadów, które zamieścimy w rożnych lokalizacjach naszego sołectwa. Natomiast drugą cześć będą stanowiły warsztaty haftu. Gotowe prace bezie można oglądać na wystawie zorganizowanej po zakończonych warsztatach.

Ocena Komisji: 34.7/40

Lokalna Komisja Grantowa

W skład Lokalnej Komisji Grantowej weszli:

-Piotr Bańczyk, wiceprezes Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności w Mikołowie

-Andrzej Walas, członek zarządu Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie

-Hanna Kamińska, zastępca dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

-Aleksandra Malczyk, dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

-Elżbieta Słomka, członkini Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

Lista Rankingowa

———————-

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce