09 Październik 2023

Zwycięskie inicjatywy w ramach projektu „Lider w Akcji!”

Projekt „Lider w Akcji!” wszedł właśnie w najciekawszy etap. Nasi uczestnicy przedstawili swoje pomysły na inicjatywy a komisja konkursowa wyłoniła 4 zwycięskie, które będą realizowane w najbliższych miesiącach. Cieszymy się że będą to 4 różne pomysły na aktywizację lokalnej społeczności, adresatami inicjatyw będą mieszkańcy powiatu mikołowskiego w różnym przedziale wiekowym a aktywności będą podejmowane w różnych przestrzeniach.  

Realizowane inicjatywy to: 

  • “Jestem stąd”
  • “Bose stópki” 
  • “Dzień kartofla” 
  • “Wiedz jak pomagać” 

Wierzymy, że nasze projekty mogą nadal przynosić pozytywną zmianę i inspirować innych do działania. 
O wszystkich działaniach będziemy Was na bieżąco informować! ☺️