13 Luty 2023

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

                                                                                            Mikołów, dnia 13.02.2023 r.

RADA MIEJSKA

   MIKOŁOWA

              Na podstawie §21 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 września 2019 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa, zwołuje na 20 lutego 2023 r. na godz. 1700drugą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad ustalony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Mikołowa:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.

4. Wybór prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa:

a) wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa,

b) wybór Sekretarza.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

    Katarzyna Syryjczyk – Słomska