01 Luty 2023

„Dobroczyńca Roku 2023”

Do 10 lutego organizacje pozarządowe z całej Polski mogą zgłaszać partnerskie firmy do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Jego celem jest m.in. publiczne podziękowanie darczyńcom za udzielone wsparcie finansowe, rzeczowe, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem czy wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Konkurs jest najstarszym wyróżnieniem dla firm odpowiedzialnych społecznie.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy w kategoriach:

 Pomoc uchodźcom i Ukrainie (tegoroczna kategoria specjalna)

?? Lokalne partnerstwa

?? Ochrona środowiska i klimatu

?? Pomoc społeczna i charytatywna

?? Otwartość na różnorodność

?? Zdrowy tryb życia

?? Kultura i edukacja

?? Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych 

Aby nominować firmę do tytułu „Dobroczyńcy Roku” należy wypełnić odpowiedni dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy na stronie generatorspoleczny.pl/dobroczynca-roku (zakładając wcześniej indywidualne konto) do 10 lutego do godz.13:00.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Statuetki zostaną wręczone 31 maja 2023.