Program współpracy

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady polityki realizowanej przez organy administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. W samorządach program współpracy jest uchwałą jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku miasta Mikołowa jest to Rada Miasta. Taki dokument określa zasady współpracy pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi i jest tworzony co roku. Każdy program winien być konsultowany z organizacjami pozarządowymi.

Co powinien zawierać program współpracy?

  • cel główny i cele szczegółowe programu,
  • zakres przedmiotowy,
  • okres realizacji programu,
  • sposób realizacji programu,
  • wysokość środków planowanych na realizację program.

2024

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 r.

Pobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

Pobierz

2023

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2023 r.

Pobierz

2022

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2022 r.

Pobierz

2021

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2021 r.

Pobierz

2020

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2020 r.

Pobierz

2019

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2019 r.

Pobierz

2018

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2018 r.

Pobierz

2017

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2017 r.

Pobierz

2016

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2016 r.

Pobierz

2015

Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Programu Współpracy z 2015 r.

Pobierz