Wolontariat

Dobrowolna i świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, nie otrzymując przy tym wynagrodzenia. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Skontaktuj się

Jak zostać wolontariuszem?

Krok 1

Wysłanie chęci zaktywizowania społecznego na maila

ngo@mikolow.eu

Krok 2

Podpisanie umowy wolontariackiej

Krok 3

Odbywanie wolontariatu

Krok 4

Otrzymanie zaświadczenia o odbyciu wolontariatu

Napisz do nas!

ngo@mikolow.eu    * Pole obowiązkowe