Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora – edycja powiat mikołowski

Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Kartę seniora może odebrać każdy mieszkaniec powiatu mikołowskiego, który ukończył 60 lat.

Lista wszystkich punktów (już ponad 2 tysiące) honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl

Śląska Karta Seniora

Jest to oferta specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie Województwa Śląskiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 roku życia. Usługi realizowane w ramach Śląskiej Karty Seniora są oferowane przez partnerów projektu. Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym skorzystanie z uprawnień oferowanych w projekcie jest dowód osobisty.

Wykaz punktów, gdzie można skorzystać ze zniżek: www.seniorzy.slaskie.pl/partners

Zapraszamy do kontaktu!

W sprawie wyrobienia Karty Seniora prosimy o kontakt telefoniczny