Rada Seniorów

Rada Seniorów w Mikołowie została powołana w październiku 2017 r. na podstawie uchwały nr XXXI/626/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu oraz uchwały nr XXXIII/660/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Proces tworzenia rady był rozłożony na kilka miesięcy, począwszy od konsultacji społecznych, rozmów z organizacjami senioralnymi, wypracowanie treści statutu, po organizację wyborów 11 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur.

Kolejna II kadencja Rady rozpoczęła się w kwietniu 2022r.

Rada Seniorów jest ciałem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Burmistrza Mikołowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji senioralnych, organizacji pozarządowych, Uniwersytetu III Wieku, a także osoby nie zrzeszone, chcące działać na rzecz mikołowskich seniorów. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się minimum raz w miesiącu.

 
 
 

Skład Rady Seniorów w Mikołowie II Kadencji

2022-2026

 

Dorota Podlodowska – Graczyńska

Przewodnicząca

Janusz Kasza

Wiceprzewodniczący

Janusz Pasuto

Wiceprzewodniczący

Irena Kempka

Sekretarz

Dorota Gamza

Członek Rady

Wiesława Kaczmarczyk

Członek Rady

Edyta Majchrzak

Członek Rady

Barbara Pawełczyk

Członek Rady

Janina Piecha

Członek Rady

Genowefa Raszowska

Członek Rady

Krystyna Zielonka

Członek Rady

 
 
 

Kontakt

 

Sabina Grzywok

 

Główny Specjalista ds Polityki Senioralnej

Rada Seniorów w Mikołowie

Ikona pinezki

Jana Pawła II 4

Ikona zegara

Dyżury poniedziałek od 10:00 do 12:00 Miejski Dom Kultury w Mikołowie