24 Kwiecień 2023

Zapraszamy na II Powiatowy Festiwal Aktywności Senioralnej

Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego i Starosta Mikołowski Mirosław Duży serdecznie zapraszają na II Powiatowy Festiwal Aktywności Senioralnej, który odbędzie się 24 maja 2023r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

Wydarzenie ma na celu prezentację aktywności senioralnej realizowanej w gminach przed szerszą publicznością powiatu mikołowskiego.

W ramach festiwalu odbędą się także I Powiatowe Targi Senioralne – dające przestrzeń lokalnym przedsiębiorcom i usługodawcom do przedstawienia swojej oferty srebrnemu pokoleniu.

Karty i regulamin można odebrać na portierni Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a (wejście B) lub mogą być wysłane na wskazany adres mailowy – po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora:

tel. 530 305 195

e:mail: sabina.grzywok@mikolow.starostwo.gov.pl

Zgłoszenia grup senioralnych, artystów, wystawców przyjmowane są w od 17 kwietnia do 10 maja 2023r. r.

• mailem (skan zgłoszenia) na adres forum.seniorow@mikolow.starostwo.gov.pl

• lub do Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji (I p. pokój 207/209) – Sabina Grzywok

• lub w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

Osobą odpowiedzianą za realizację wydarzenia za strony Starostwa Powiatowego w Mikołowie:

Sabina Grzywok Główny Specjalista ds. Polityki Senioralnej

tel. 530 305 195 mail sabina.grzywok@mikolow.starostwo.gov.pl.