10 Marzec 2023

Demo Day. Śląska Przestrzeń Innowacji.

28 lutego 2023r. Centrum Aktywności w Mikołowie stało się areną prezentacji innowacji społecznych.
W ramach II Demo Day zorganizowanego w projekcie Śląska Przestrzeń Innowacji zaprezentowane zostały projekty innowacyjne opracowane przez organizacje, instytucje i grupy nieformalne z całego regionu. Tematyka prezentowanych innowacji obejmowała rozwój miejsc pracy w zawodach pomocowych
(tzw. białe miejsca pracy), w zawodach związanych z dbałością o środowisko (tzw. zielone miejsca pracy), przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, rewitalizację oraz zwiększanie wskaźnika zatrudnienia kobiet. Wśród prezentowanych pomysłów znalazły się rozwiązania przygotowane w odpowiedzi na wyzwania
w kontekście rewitalizacji centralnej części miasta Mikołów. Swoje pomysły związane z wirtualizacją usług CAS przedstawiła Fundacja GaSzo, a działania pod nazwą „Gastroinnowacja na strychu” przedstawiła Fundacja_SOLE.

Gości spotkania przywitał Mateusz Handel – zastępca burmistrza Mikołowa, który przedstawił uczestnikom spotkania działania Centrum Aktywności. Demo Day, który przyciągnął ponad 70 osób z całego regionu, został zorganizowany przez Fundacja Fundusz Współpracy z Warszawy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Dziękujemy za Wasze pomysły i zaangażowanie w tworzenie rozwiązań mogących służyć mieszkańcom naszego miasta.