04 Wrzesień 2023

Rusza program „Mikołowska Akademia Odkrywania Kodowania HumaniTASKi”. 

W imieniu Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności oraz Akademii Humanitas serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym pilotażowym programie skierowanym do mikołowskich szkół podstawowych pt. „Mikołowska Akademia Odkrywania Kodowania HumaniTASKi”.

Program został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli. 

Celem naszego programu jest rozwijanie kompetencji społecznych i intelektualnych u dzieci z klas I-III  tj. umiejętności współpracy, logicznego myślenia, kreatywności przez zabawę i działanie z elementami kodowania. 

W ramach programu oferujemy:

 1. Możliwość udziału nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w spotkaniu wdrożeniowym, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości pracy z matą edukacyjną zaprojektowaną przez Akademię Humanitas. Podczas około 1,5 godzinnego spotkania nauczyciele poznają metodologię pracy z matą i będą mogli poczuć ją na własnej skórze, wykonując praktyczne zadania, „wchodząc w buty” swoich uczennic i uczniów. 
Wstępny termin i miejsce spotkania: 19 września 2023 roku o godzinie 17.00 w Sali Botanicznej Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie. 
Spotkanie prowadzone będzie przez Panią Agatę Piątkowską - twórczynię maty edukacyjnej oraz podręcznika ze scenariuszami pracy z matą.
 1. Nieodpłatne udostępnienie każdej ze szkół maty edukacyjnej wraz ze scenariuszami na okres dwóch tygodni. 

Ramowy harmonogram przekazywania mat: 

Lp. Terminy 
2-13 października 2023 roku 
II 16-27 października 2023 roku 
III 13-24 listopada 2023 roku 
IV 8-19 stycznia 2024 roku 
12-23 lutego 2024 roku 
VI 26 lutego–8 marca 2024 roku 
VII 11-22 marca 2024 roku 
VIII 8-19 kwietnia 2024 roku 
IX 6-17 maja roku 

W ramach współpracy szkoły zobowiązują się do :

 1. oddelegowania co najmniej jednego nauczyciela na spotkanie wdrożeniowe; 
 1. zrealizowania co najmniej jednych zajęć z wykorzystaniem maty edukacyjnej. Zachęcamy do realizacji zajęć w każdej klasie I-III. Podczas spotkania wdrożeniowego ustalane będą terminy przekazywania maty edukacyjnej poszczególnym placówkom w oparciu o ramowy harmonogram przedstawiony powyżej; matę przekazywać będziemy w poniedziałek rano, odbierać będziemy w piątek popołudniu. 
 1. udostępnienia materiałów fotograficznych z przeprowadzonych zajęć na swojej stronie internetowej i social mediach, oznaczając #MIKOmata; #HumaniTASKI oraz Centrum Aktywności w Mikołowie, Akademię Humanitas. 

Praca z matą edukacyjną pozwala nauczycielowi na: 

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym, 
 • rozwijanie w dzieciach umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 
 • zapewnienie uczniom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 
  aktywności i samodzielności, 
 • kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, 
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci związanych z porozumiewaniem się z dorosłymi, zgodnego funkcjonowania w zabawie, 
 • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, 
 • rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w grupie oraz tworzenia projektów własnych, 
 • rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów przy użyciu alternatywnych metod – programowanie na macie. 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się szkoły w program „Mikołowska Akademia Odkrywania Kodowania HumaniTASKi”.

Pytania i wątpliwości można kierować do:

Zapisy na spotkanie wdrożeniowe (najpóźniej do 15.09.2023 r)

na jeden z podanych wyżej adresów e-mail wystarczy wysłać informację o uczestniku/ uczestnikach spotkania:

 • SZKOŁA: nazwa szkoły
 • NAUCZECIEL/ NAUCZYCIELE: imię i nazwisko

Dziękujemy i zapraszamy do zapisów.