02 Grudzień 2022

Śląska Konferencja Senioralna

20 października jest obchodzony jako Europejski Dzień Seniora. Właśnie tego dnia w MDK w Mikołowie zorganizowana została Śląska Konferencja Senioralna: Dialog dla Zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali wspólnie Starosta Mikołowski Mirosław Duży wraz z burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą oraz przewodniczącym Powiatowego Forum Seniorów Eugeniuszem Wycisło, którzy podkreślił ważną rolę polityki senioralnej w obliczu starzejącego się w bardzo szybkim tempie polskiego społeczeństwa.

W wydarzeniu tym uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele placówek medycznych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za kształtowanie i realizację lokalnej polityki zdrowotnej, społecznej, senioralnej, delegaci organizacji zrzeszających seniorów, emerytów i rencistów z terenu naszego województwa, a także organizacje pozarządowe, w szczególności działające na rzecz osób starszych oraz Rady Seniorów z Województwa Śląskiego.