06 Marzec 2024

„Bardzo Młoda Kultura 2023-2025″

„Bardzo Młoda Kultura 2023-2025″ – spotkanie informacyjne w Centrum Aktywności Społecznej
w Mikołowie.

Instytut im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie” edycja 2024r.

👉 Bardzo Młoda Kultura, to trzyletni program, który ma na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Działania podejmowane w jego ramach zakładają realizację tego celu poprzez podnoszenie kompetencji kadry pracującej z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą
i współtwórcą.

👉 Inicjatywy partnerstw lokalnych zawiązanych w ramach tegorocznej edycji mają szansę na uzyskanie 100% dofinansowania przez Instytut im. Wojciecha Korfantego!

👉 Zaplanowano również wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw, którym zależy na podmiotowym włączaniu młodzieży w działania kulturotwórcze.

Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie będący partnerem w programie BMK zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Instytutu im. Wojciecha Korfantego, którzy opowiedzą o najnowszej edycji programu.

Prowadzimy zapisy na spotkanie: 📅 19 marca w godz. 17:00-18:30 ⏰

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie krótkiego formularza 📋zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=_phtbzQ5HEeA69bBN3khSyRJNKFOGWpFg6Vyicb7rhRUOVpMQTlDVTlQWDA0S0RWQU1DQ0RLV0VCUCQlQCN0PWcu

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 📆18 marca br. Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury i NGO, szkół, samorządów, ale i lokalnych liderów, artystów, aktywistów, rodziców i opiekunów, reprezentantów nieformalnych grup młodzieżowych.

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak można tworzyć partnerstwa dla projektów lokalnych oraz jak ubiegać się o wsparcie finansowe na ich realizację.

Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://instytutkorfantego.pl/bardzo-mloda-kultura-2023-2025/