14 Luty 2023

Centrum Aktywności Społecznej we Francji  

Z początkiem lutego Agnieszka Ganiek reprezentująca Centrum Aktywności Społecznej wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Tambour Battant we francuskim mieście Mutzig.  

Tematem szkolenia był „Dialog międzykulturowy i przestrzenie demokratyczne”, a głównym celem było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych w umiejętności międzykulturowe i komunikacyjne w celu stworzenia bezpiecznych, demokratycznych i integracyjnych przestrzeni dla ich wolontariuszy. Szkolenie finansowane było w ramach programu Erasmus+. W szkoleniu prócz reprezentantów z Polski udział wzięli również przedstawiciele Bułgarii, Grecji, Rumunii, Macedonii, Mołdawii, Czech, Finlandii, Niemiec, Portugalii i oczywiście Francji.  

Wyjazd pozwolił również na nawiązanie międzynarodowej współpracy z organizacjami reprezentującymi każdy kraj. Ponadto już w kwietniu grupa młodzieży weźmie udział w wymianie młodzieżowej również we Francji.