13 Listopad 2023

Wolontariusz Roku 2023 – przedłużamy nabór do 14.11.2023 r. !

Drogie organizacje, powoli zbliżamy się do wspaniałego wydarzenia jakim jest Mikołowska Gala Wolontariusza 2023!  

W tym dniu chcemy nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy z Waszych organizacji. W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Wolontariusza Roku 2023, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu.

Kandydatów do tytułu  „Wolontariusz Roku 2023” mogą zgłaszać: 

  • organizacje pozarządowe z terenu Gminy Mikołów
  • instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z terenu Gminy Mikołów    

Formularz należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Mikołów, w godzinach pracy Urzędu – oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora nie później niż do dnia 14.11.2023 roku)  

Nominowanym Wolontariuszem nie może być osoba, która w ostatnich dwóch latach otrzymała statuetkę/tytuł Wolontariusza Roku.

Każda organizacja/instytucja może zgłosić 1 wolontariusza do tytułu.