27 Luty 2023

4 bezpłatne webinaria edukacyjno-informacyjne „Wzajemnie potrzebni”

Szanowni Państwo, w ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI  zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz gmin do konsultacji w formie 4 bezpłatnych webinariów edukacyjno-informacyjnych o prowadzonym otwartym konkursie.

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • tematyka zadania publicznego, w tym możliwości finansowania Społecznej Agencji Najmu, oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji
    i usług społecznych;
  • zasady i tryb składania ofert.

Webinaria poprowadzą: Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Operator Konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: https://wzajemniepotrzebni.pl/zaproszenie-na-webinary/ .

Miejsce webinariów: online – Platforma ZOOM.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na webinarium, otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informacje o dostępie na platformę ZOOM.

Terminy webinariów:

01.03.2023r. o godz. 14:00

02.03.2023r. o godz. 14:00

07.03.2023r. o godz. 14:00

09.03.2023r. o godz. 13:00

Zapraszamy do udziału w webinariach.