Inicjatywa Lokalna 2019

Inicjatywa Lokalna nr 1

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Reta

Nazwa zadania:

„Reta dla estetyki – poprawa estetyki zieleni przy drogowej na Recie”

Opis zadania:

Inicjatywa zakładała wykonanie nowych nasadzeń na Recie, obszarów miejskich, rozlokowanych w różnych miejscach, mających na celu poprawę wizerunku dzielnicy. W ramach inicjatywy ustawiono dodatkowe kosze na śmieci celem ograniczenia wyrzucania śmieci przy drogach. W ramach projektu, inicjatorzy współpracowali z Urzędem i Zakładem Usług Komunalnych. Mieszkańcy wykonali część prac, która nie wymagała specjalistycznego sprzętu, natomiast ZUK wykonał prace, w których pomocny będzie specjalistyczny sprzęt. ZUK zakupił potrzebne materiały potrzebne do przedsięwzięcia.

Wartość zadania:

9 986,80 zł

Urząd Miasta:

7 514,00 zł

Wnioskodawca:

2 472,80 zł

Inicjatywa Lokalna nr 2

Wnioskodawca:

Dominika Orszulik–Baron

Nazwa zadania:

„Zakup nowych szafek uczniowskich w SP 6”

Opis zadania:

Ze względu na stale rosnącą liczbę uczniów i oddziałów, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Gliwickiej 299, w Mikołowie wyszła z inicjatywą zakupu nowych szafek dla uczniów szkoły. Celem inicjatywy było usprawnienie organizacji procesu dydaktycznego w szkole, poprawienie higieny pracy i przebywania uczniów w szkole oraz silniejsze kształtowanie u uczniów postaw związanych z dbaniem o ład i porządek. Dzieci i młodzież szkolna opróżniły dotychczas użytkowane szafki znajdujące się na terenie szkoły, następnie wymyły je dokładnie i przygotowały do transportu. Rodzice uczniów pomogli w transporcie ówczesnych szafek do szkoły podstawowej w Paniowach, gdzie służą dalej mniejszej szkole. Firma, w której zostały zakupione nowe szafki, dostarczyła je do macierzystej szkoły, umeblowała i przygotowała do korzystania z nich.

Wartość zadania:

34 677,20 zł

Urząd Miasta:

27 077,20 zł

Wnioskodawca:

7 600 zł

Inicjatywa Lokalna nr 3

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Reta

Nazwa zadania:

„Reta dla Biblioteki”

Opis zadania:

Celem inicjatywy było doposażenie działu dziecięcego Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Skalnej w Mikołowie w meble, dywany, tablice, itp. Biblioteka zyskała nowe wyposażenie, dzięki któremu poszerzyła swoją ofertę dla mieszkańców oraz zwiększyła komfort korzystania z zasobów. Ponadto ze względu na zakup nowych dywanów, grupy odwiedzające zyskały miejsca do siedzenia i zabawy podczas zajęć, prelekcji, prezentacji i projekcji. Wnętrze biblioteki poprawiło się estetycznie. Dział dla dorosłych zyskał nowe regały, które umożliwiły powiększenie zbioru posiadanych książek.

Wartość zadania:

2 960,87 zł

Urząd Miasta:

1 713,42 zł

Wnioskodawca:

1 247,45 zł

Inicjatywa Lokalna nr 4

Wnioskodawca:

Agata Piwońska, Ewa Krupa-Herbska, Marek Piwoński

Nazwa zadania:

„Dębowy zakątek”

Opis zadania:

Celem inicjatywy było zagospodarowanie miejsca na zewnątrz szkoły, tak, aby dzieci mogły na przerwie lub przed lekcjami usiąść i spędzić czas z koleżankami i kolegami z klasy. Sprzęt, który został zakupiony służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych na powietrzu, spędzenia przerwy lekcyjnej na świeżym powietrzu ( zjedzenie II śniadania, odpoczynek, czytanie książki, itp.). W ramach zadania, zostało zakupionych 5 ławostołów oraz kostek edukacyjnych o tematyce związanej z zanieczyszczeniem środowiska. Zagospodarowany teren również jest wykorzystywany przez rodziców, którzy czekają na młodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Wartość zadania:

24 940,00 zł

Urząd Miasta:

20 500,00 zł

Wnioskodawca:

4 440,00 zł