Inicjatywa Lokalna 2020

Inicjatywa Lokalna nr 1

Wnioskodawca:

Aleksandra Kocełak

Nazwa zadania:

Remont nawierzchni jezdni ul. Poprzecznej w Mikołowie

Opis zadania:

Celem inicjatywy jest poprawa stanu technicznego drogi oraz komfortu jazdy. Adresatami inicjatywy są wszyscy użytkownicy ruchu drogowego.

Wartość zadania:

230 00,00 zł

Urząd Miasta:

209 000,00 zł

Wnioskodawca:

21 000,00 zł

Inicjatywa Lokalna nr 2

Wnioskodawca:

O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność

Nazwa zadania:

O’RETY ! Bajtle na drodze!

Opis zadania:

Celem inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Konopnickiej w Mikołowie poprzez umieszczenie znaku „drogowego”.

Wartość zadania:

1 200,00 zł

Urząd Miasta:

500,00 zł

Wnioskodawca:

700,00 zł