21 Marzec 2023

Klub Jagielloński

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Ich celem jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce. 

Sprawne zarządzanie w trzecim sektorze może być trudne, dlatego został stworzony program monitoringu legislacyjnego. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygląda się wszelkim zmianom prawnym, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje są wysyłane raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zależy, aby analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży PożarnychKół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.

W ciągu półrocznej pracy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, udało się opublikować artykułów, w których ich eksperci opisali skutki wprowadzonych regulacji, takich jak ustawa o ekonomii społecznej i ustawa o fundacji rodzinnej. Zostały wysłane także newsletterów, ich treść można zobaczyć na stronie internetowej.

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ma nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.