Bractwo Strzeleckie

Założone w 1864 roku – najstarsza organizacja społeczna w Mikołowie.

Celem Bractwa Strzeleckiego jest:
– szerzenie ducha obywatelskiego wśród członków,
– wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej ćwiczenie w używaniu broni palnej
– rozwijanie hartu wśród młodzieży przekazywanie najcenniejszych wartości honoru i szacunku do tradycji.
Bractwo w swojej działalności kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku historycznego bractwa kurkowych.

Naczelne hasło „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”, bez wątpienia nie straciło na swej aktualności bracia kurkowi są przykładem właściwej postawy obywatelskiej , gdzie honor i obowiązek wierności ojczyźnie oraz troska o dobro wspólne są najważniejszymi priorytetami.

Bractwo Strzeleckie w Mikołowie przeprowadza co roku zawody strzeleckie o tytuł Króla Kurkowego w uroczystym przemarszu ulicami Mikołowa w asyście orkiestry dętej Bracia udają się na Mszę Św. do Bazyliki po czym odbywają się Zawody Strzeleckie o wyłonienie najlepszego strzelca tj. Króla Kurkowego który przez kolejny rok z Radą Królewską cieszy się szczególnymi przywilejami jak również ma nałożone obowiązki reprezentowania Bractwa.

Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, oraz Klub Kolekcjonerskim. Posiada kadry sędziowskie oraz instruktorów strzeleckich, zajmuje się szkoleniem sportowo-zawodniczym dla młodocianych oraz dorosłych. Organ statutowe prowadzą szeroki zakres czynności związanych z bieżącą działalnością jak również dbają o powiększenie ilości członków i sympatyków Bractwa.

Kontakt:
Pl. Harcerski 1 Mikołów
www.bractwomikolow.pl
prezes@bractwomikolow.pl