Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR – organizacja ogólnopolska działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową. W każdym województwie mieści się biuro regionalne w naszym województwie biura działa na terenie pięknego miasta jakim jest Mikołów. Zadania realizowane przez organizacje są finansowane głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Główny cel działalności organizacji to aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:

  • organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sportmający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami,
  • działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,
  • dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy,
  • pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnycwszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

Misja organizacji,

Wdrażanie skutecznych metod aktywizacji społecznej i zawodowej, dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Pomoc w sytuacji kryzysowej, bezpośrednio po wypadku lub zdarzeniu losowym skutkującym poruszaniem się na wózku inwalidzkim w powrocie do maksymalnej sprawności oraz powrocie na rynek pracy.


Biuro FAR – woj. śląskie
ul. Jana Pawła II 4, parter
43-190 Mikołów
tel/fax: 32 471 09 58
tel.kom.: 508 015 916
e-mail: biuro.slaskie@far.org.pl
www.far.org.pl