Fundacja Centrum Rozwoju i Terapii Skarb

Fundacja Centrum Rozwoju i Terapii Skarb to przestrzeń w Mikołowie w której rodzice mogą znaleźć kompleksową pomoc terapeutyczną i rozwojową dla swoich dzieci.

Misją Fundacji jest niesienie kompleksowej, najwyższej jakości pomocy dzieciom z różnorodnymi niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, a także wspieranie wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci.

Proponujemy zajęcia specjalistyczne dla dzieci: logopedia, EEG Biofeedback, terapia ruchowa, fizjoterapia, terapia SI, stymulacja rozwoju dziecka w Sali Doświadczania Świata, terapia psychologiczna i pedagogiczna, terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych, itp.

Wstępne konsultacje pedagogiczne z rodzicami oraz zajęcia organizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka świadczymy nieodpłatnie.

Fundacja oferuje także szkolenia skierowane do nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, osób pracujących z dziećmi, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Tematyka szkoleń związana jest z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych w pracy edukacyjno-wychowawczej.

Fundację prowadzi doświadczony zespół specjalistów z zakresu pedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, neurologopedii, wczesnego wspomagania, edukacji i wychowania dzieci ze spektrum autyzmu oraz poszczególnych terapii.

Od czerwca 2020 r. Fundacja oferuje także usługę ozonowania, która zapewni odpowiedni poziom sterylności pomieszczeń. Ozonowanie skutecznie usuwa niebezpieczne bakterie i wirusy, pozostawiając bezpieczną i czystą powierzchnię.

Adres: Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
Telefon: 883 060 677
strona internetowa: https://fundacjaskarb.pl/