Mikołowski Klub Krótkofalowców

Główny cel działalności:
Popularyzacja, rozwój i ochrona amatorskiej służby radiokomunikacyjnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem.

Misja organizacji:
– utrzymywanie przyjacielskich stosunków z organizacjami międzynarodowymi zrzeszonych w międzynarodowych organizacjach krótkofalarskich, nawiązywanie kontaktów indywidualnych pomiędzy krótkofalowcami na całym świecie,
– politechnizacja dzieci i młodzieży w zakresie łączności bezprzewodowych (organizacja zajęć w szkołach i placówkach opiekuńczych),
– zapewnienie pomocy w organizacji zastępczej łączności dla sztabów profesjonalnych służb ratunkowych (służby nieprofesjonalnej łączności zastępczej- sztaby antykryzysowe).

Podejmowane działania:
1) Organizacja Radiozlotów na Sośniej Górze
2) Szkolenie dzieci i młodzieży,
3) Edukacja członków klubu poprzez organizowanie wewnętrznych szkoleń,
4) Udział członków MKK SP9PKS w sztabie Antykryzysowym przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
5) Reprezentowanie Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS na ogólnopolskich i europejskich spotkaniach oraz w międzynarodowym zawodach krótkofalarskich.

Kontakt:
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 4a
sp9pks@poczta.onet.pl
Zarząd klubu:
Stanisław Bogusław – prezes tel. 601498532
Antoni Kuźnik- sekretarz tel. 514360550