Mikołowskie Towarzystwo Historyczne

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy o historii Mikołowa i jego okolic, badanie przeszłości Mikołowa, zrzeszanie i reprezentowanie osób angażujących się aktywnie w rozwój lokalnej historiografii.

Towarzystwo powstało w 2011 roku jako stowarzyszenie zwykłe, w 2012 roku zostało przekształcone w stowarzyszenie rejestrowe. MTH współpracuje ściśle z Miejską Placówką Muzealną, w której mieści się siedziba towarzystwa. Wspólnie z MPM prowadzi prelekcje, spacery historyczne, nagrywa świadków historii i zbiera eksponaty dla placówki. MTH zainicjowało renowację cmentarza ewangelickiego i zinwentaryzowało archiwum parafii ewangelickiej w Mikołowie oraz we współpracy z Muzeum Polin przeprowadziło spis macew na mikołowskim kirkucie oraz odczytanie napisów nagrobnych. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą, m.in. publikuje „Mikołowskie Zeszyty Historyczne”. Prezesem MTH jest dr Bronisława Jeske-Cybulska.

Kontakt:

ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek – Miejska Placówka Muzealna) 43-190 Mikołów
mail: biuro@mth.org.pl
fb: https://www.facebook.com/MTH.Mikolow/
strona internetowa: http://mth.org.pl/