Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz utrzymania i rozwoju tradycji oraz kształcenia umiejętności wspólnego muzykowania, w szczególności w zakresie śpiewu.

Głównym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest tworzenie bazy finansowej i organizacyjnej dla Mokierskiego Chóru Kameralnego, działającego od wiosny 2014 roku, którego członkowie wiosną 2017 roku założyli Stowarzyszenie. Przy okazji rozwoju chóru staramy się tworzyć lub przyciągać na Mokre inne wydarzenia muzyczne oraz tworzyć przestrzeń do spotkań muzycznych lub integrujących dzięki muzyce. Stowarzyszenie wykreowało nowe wydarzenie muzyczne w Mikołowie Mokrem – Czerwcowe Spotkania Chóralne, odbywające się od 2017 roku.

Dane kontaktowe: ul. Wapienna 3, 43-190, Mikołów
Prezes Zarządu Mirabella Luszawska
tel. 501743008,
e-mail: ml@leksoft.com.pl