Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie

Jest organizacją pozarządową, niedochodową. Działamy na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych. Posiadamy status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego.

CELEM I MISJĄ STOWARZYSZENIA JEST:

– działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,

– tworzenie warunków do przestrzegania wobec nich praw człowieka, ochrony zdrowia, nauki i wspierania ich rodzin we wszystkich aspektach życia, w których wsparcia i pomocy potrzebują i oczekują,

– dbanie o godność i jak najlepszą jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

– tworzenie i prowadzenie placówek, programów, projektów służących rehabilitacji, terapii, edukacji, i usamodzielnieniu osób z niepełnosprawnością a także pomoc prawna i terapeutyczna,

– współpraca z przedstawicielami władz samorządowych.

Dane kontaktowe:
Plac Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
Tel: 32 226 31 52
zk.mikolow@psoni.org.pl