Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA powstało, aby ułatwić dostęp do bezpłatnych porad prawnych
i obywatelskich oraz mediacji, a także rozwijać świadomość prawną w społeczeństwie.

Pomagamy osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej.
Chcemy, aby potrafiły docelowo samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Poprzez wspieranie potrzebujących dajemy im również szansę na aktywizację i możliwość włączenia się w różne przedsięwzięcia, czego efektem jest poprawa jakości życia w myśl zasady: „Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej”.

Główne cele:

  • rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
  • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
  • upowszechnianie edukacji prawnej i obywatelskiej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Stowarzyszenie „DOGMA” od 17 lat prowadzi działalność poradniczą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji życiowej. Nasza organizacja realizuje zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i posiada Certyfikat dla organizatorów placówek poradniczych dot. Modelu Wsparcia dla Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, wyd. dnia 12.01.2014 r. przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Doradzamy obecnie w 41 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Obywatelskiej, w których zyskaliśmy zaufanie klientów i opinię, że prowadzone porady są profesjonalne, rzetelnie i z dużym wyczuciem oraz zagwarantowaniem poufności. Bardzo wiele osób znalazło zrozumienie, pomoc i sposób na rozwiązanie problemów. Dla nas każda rozwiązana sprawa to nie tylko kolejny „numer klienta” w statystykach. To przede wszystkim problem, a nierzadko życiowy dramat człowieka, którego nie opuszcza poczucie bezsilności i bezradności – człowieka, któremu próbujemy pomóc w znalezieniu wyjścia z jego trudnej sytuacji oraz staramy się pokazać, jak wielka siła drzemie w nim samym i jak wiele od niego zależy.

DOGMA to ludzie aktywni, kreatywni, odpowiedzialni, otwarci, a przede wszystkim empatyczni.

Dane kontaktowe:
ul. Raciborska 48 lok. 2 40-074 Katowice
tel. 32 557 51 83
tel. 514 797 671
e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
strona internetowa: www.dogma.org.pl