Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest organizacją pozarządową, która inicjuje, obejmuje patronatem i podejmuje wspólne badania naukowe, monitoruje uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, tworzy regionalne banki nasion, planuje wspólną strategię rozwoju; przygotowuje i udostępnia programy dydaktyczne i edukacyjne ogrodom botanicznym zrzeszonym w sieci. Podejmuje również działania interwencyjne dla obrony interesów ogrodów botanicznych oraz ochrony zasobów przyrodniczych, a także opiniuje tworzenie nowych ogrodów botanicznych w Polsce. Stowarzyszenie zrzesza 38 ogrodów i arboretów, tworzących tzw. krajową sieć ogrodów botanicznych. Rada Ogrodów wspólnie z wybranym ogrodem co roku organizuje zjazd ogrodów botanicznych i arboretów połączony z konferencją naukową. Jest to najstarsza i najważniejsza organizacja koordynująca całokształt działalności tych instytucji w skali ogólnopolskiej. Upoważniona jest również do reprezentowania polskich ogrodów botanicznych w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w European Botanic Gardens Consortium (EBGC), Botanic Gardens Conservation International (BGCI) oraz International Association of Botanic Gardens (IABG). W ostatnich latach Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów współorganizowała kilka konferencji oraz sympozjów międzynarodowych sieci Botanic Gardens in the Baltic Sea Region oraz m.in. uczestniczyła w pracach związanych z organizacją Światowego Kongresu Edukacyjnego BGCI. Do naszej organizacji należy 18 wielofunkcyjnych i typowych ogrodów botanicznych gromadzących wszystkie rodzaje roślin, 16 arboretów i ogrodów dendrologicznych poświęconych roślinom drzewiastym, 3 ogrody roślin leczniczych specjalizujące się w kolekcjach roślin leczniczych i przyprawowych oraz jedna palmiarnia przystosowana do uprawy roślin stref klimatu ciepłego. Wszystkie te ogrody, wraz z zrzeszającą i reprezentującą je Radą, zajmują się szeroko rozumianą popularyzacją wiedzy botanicznej i co roku docierają ze swoim przekazem do wielu setek tysięcy odbiorców.

Dane kontaktowe:
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
tel. 660251796
e-mail: radaogrodow@robia.pl

www.robia.pl