Stowarzyszenie Siloe

Główny cel działalności organizacji

pomoc w rozwiązywaniu problemów obecnie stojących przed polska rodziną

– w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, wychowania dzieci,

– potrzeb duchowych rodziny, alkoholizmu i narkomanii,

– właściwego gospodarowania czasem, zasobami finansowymi w rodzinie

– funkcjonowania osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie

Misja organizacji

Realizować marzenia innych

Główne podejmowane działania organizacji

Organizowanie:

– kolonii, półkolonii,

– wycieczek turystycznych, wyjazdów

– imprez, rozrywkowych, kulturalnych, sportowych,

– spotkań rekreacyjnych, tematycznych z profilaktyki zdrowotnej,

– spotkań, okolicznościowych np. świątecznych.

Adres do korespondencji: ul. Krakowska 7/3, 43-190 Mikołów
Nr tel.: 692 063 683
Adres e-mail siloem@interia.pl